Tel mee met Taal: subsidie 2024

Werkgevers: De nieuwe subsidieronde voor Tel Mee met Taal opent op 1 januari 2024.

Via Tel mee met Taal kun je als werkgever subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers. Dit zijn vaardigheden als taal, rekenen, schrijven én digitale vaardigheden.

Nu plannen maken is in januari subsidie aanvragen. 
Lees meer over de subsidieregeling Tel mee met Taal.

Indicatoren voor lage taalvaardigheid

De volgende criteria zijn, met name als deze in combinatie voorkomen bij eenzelfde persoon, een indicator voor lage taalvaardigheid:

  • Opleidingsniveau MBO 1, ook wel Entree-onderwijs genoemd, of lager, zoals niet afgemaakt VMBO.
  • Werkzaam (geweest) in elementaire functies, met name in de branches schoonmaak, bouw, maakindustrie en voedingsindustrie, (thuis-)zorg, agrarische sector, beveiliging.
  • Arbeidsverleden met frequent voorkomende perioden van langdurige werkloosheid (> 6 maanden).
  • Regelmatig werkzaam via uitzendorganisaties in elementaire functies, zonder vast dienstverband en met regelmatige perioden van werkloosheid.
  • Behorend tot de doelgroep ‘mensen met een migratieachtergrond’ of afkomstig uit een Oost-Europees land.

Met deze criteria zijn de volgende indicaties voor lage taalvaardigheid te maken

  1. Het (gelijktijdig) voorkomen van 1 of meer van deze indicatoren is een indicatie van een mogelijke lage taalvaardigheid.
  2. Ook het (gelijktijdig) voorkomen van indicatoren 2 t/m 5 in combinatie met een opleiding op niveau MBO-2 is een indicatie van een mogelijke lage taalvaardigheid.

Let op: het gaat hier om indicaties. Om vast te stellen of iemand daadwerkelijk onvoldoende taalvaardig is, kan er een test worden afgenomen. Bron: CINOP

Afbeelding
Tel mee met Taal