Tel mee met Taal: subsidie 2023

Afbeelding
Tel mee met Taal

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.
Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden van volwassenen verbeteren en achterstanden bij kinderen voorkomen.
Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Meer informatie vind je hier. Daarnaast helpen onze ondernemersadviseurs je ook graag verder!