Leerwerkloket werkt

Afbeelding
lwl mb regio
In de nieuwsbrief van Regio Hart van Brabant aandacht voor onze dienstverlening!

 

Leerwerkloket wérkt 

De pilots die in Nederland lopen met Leerwerkloketten, werpen hun vruchten af. Ook in onze regio ondersteunen we mensen bij het maken van keuzes in hun werkende leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En dat wérkt.

Begin 2019 stonden de Leerwerkloketten Fryslân, Rijnmond en Twente voor de grote uitdaging om zich verder te ontwikkelen tot robuuste, zichtbare en laagdrempelige punten voor loopbaan- en scholingsadvies in hun arbeidsmarktregio. Zij ontvangen hiervoor extra budget van het kabinet onder de noemer 'Pilots Leerwerkloket Plus'. Doel van de pilots (als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen) is een betere ondersteuning van werkenden, niet-werkenden en werkgevers bij een Leven Lang Ontwikkelen.

VRUCHTEN AFGEWORPEN

Inmiddels zijn ze daar ruim twee jaar verder en hebben de pilots hun vruchten afgeworpen. Zo hebben zij hun dienstverleningsaanbod verbreed, zich gevestigd op meer plekken en hun netwerk in de regio verder versterkt. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Het Leerwerkloket blijft in ontwikkeling en is daarom de juiste partner op de regionale arbeidsmarkt. Successen zijn er om te delen.

BREDE INZET

Ook in onze regio doet Leerwerkloket Midden-Brabant z'n werk. Dit loket heeft extra financiering uit de regio en heeft daarmee een brede inzet, meer gericht op het mkb en op duurzame inzet van personeel (leven lang leren). Klik hier voor meer informatie over ons regionale loket >

In onderstaande video vertellen bestuurders, een adviseur en een klant wat de Leerwerkloketten Fryslân, Rijnmond en Twentevoor hen betekenen:

Video file