Kick-off Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant

Afbeelding
RMT Midden Brabant

Sinds begin april geeft het RMT Midden-Brabant extra ondersteuning bij het vinden van (ander) werk, aan mensen die door de coronacrisis hun werk verloren of dreigen te verliezen. RMT staat voor Regionaal Mobiliteitsteam, een samenwerking van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en diverse andere partners. Sinds kort benadert het RMT, samen met Station88, WSP Midden-Brabant en betrokken afdelingen van de gemeenten, bedrijven en zzp-ers actief. Het team bekijkt welke ondernemers mogelijk in de knel komen door de coronacrisis en helpt hen zo nodig bij het aanpakken van hulpvragen. Het is een eerste stap in zware tijden, waarbij het luisterend oor en concrete acties voorop staan. 

In totaal worden zo’n 900 bedrijven en 1150 zzp-ers uit de regio gebeld, in de periode tot oktober 2021. Dit betreft vooral bedrijven uit de meest getroffen sectoren zoals horeca, leisure, cultuur, catering en detailhandel. Bedrijven kunnen ook zelf voor advies contact opnemen met het RMT via info@rmtmiddenbrabant.nl. Wacht niet als snelle actie nodig is of uw onderneming niet behoort tot een van de eerder genoemde sectoren! 

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant is een van de eerste regio’s met een RMT. Deze moet bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Leren en werken is voor het RMT Midden-Brabant een belangrijk aandachtspunt; de nieuwe arbeidsmarkt vraagt immers van iedereen om zich te blijven ontwikkelen. Werkenden en werkzoekenden kunnen zich daarom ook zelf melden bij het RMT als ze geen werk hebben of mogelijk hun werk verliezen.