Praktijkleren

Praktijkleren

Het doel van Praktijkleren is om de overgang naar werk te versoepelen en de kans op blijvend werk te vergroten. Praktijkleren is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Heeft de kandidaat een mbo-2 opleiding, havo of hoger afgerond? Dan is deze leerweg niet passend. Uiteraard kan er dan wel gebruik maken van de reguliere dienstverlening van Leerwerkloket Midden-Brabant. 

Kijk hier hoe Praktijkleren werkt en voor wie het bedoeld is: Praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden. 

Aanmelden voor Praktijkleren