Marc van Delft, commercieel/technisch directeur Van Delft Groep

Afbeelding
Marc van Delft
  • Vertel eens kort iets over je bedrijf?

De Van Delft Groep is een Brabants familiebedrijf met 150 medewerkers. Wij bestaan dit jaar 125 jaar, ik ben alweer de vierde generatie. We zijn een installatiebedrijf en 70% van onze mensen komt binnen met alleen vmbo. De meesten van hen zijn doorgegroeid naar mbo of zelfs hbo niveau. Bij de Van Delft Groep geloven we dat de groei van ons bedrijf het resultaat is van de groei van onze medewerkers. Als zij zich ontwikkelen, dan ontwikkelt het bedrijf zich mee. En dat kan op alle niveaus en op allerlei manieren.

  • Waarom is 'een leven lang ontwikkelen' zo belangrijk voor jouw bedrijf?

Voor mij is het iets persoonlijks. Ik ben ondernemer, maar daarnaast ben ik ook al twintig jaar bestuurlijk actief in het onderwijs. Dus ik heb iets met het ontwikkelen van mensen. Binnen het bedrijf is het eigenlijk iets wat ook altijd al zo is gedaan. Het is het aloude principe van leerling-leermeester. Voor ons is het belangrijk dat we de juiste mensen binnen krijgen en binnenhouden. En als ze daarvoor opgeleid of bijgeschoold moeten worden, dan zorgen wij ervoor dat dat gebeurt.

Je hebt ondernemers die denken: ik heb een vacature en die wil ik ingevuld hebben. Dus daar zoek ik iemand voor. Wij vragen mensen tijdens een sollicitatie: je solliciteert nu op deze functie, maar waar wil je over drie jaar staan. Wij lopen hierin voorop en daarom komen er meer gemotiveerde mensen naar ons. Er is een krapte in deze sector in de regio, maar wij hebben meer aanloop dan we aan kunnen.

  • Hoe breng je het in de praktijk?

We hebben een bedrijfsschool en we werken intensief samen met het vakonderwijs. Vroeger was het allemaal heel duidelijk hier in de regio. Je ging óf het vak van je vader uitoefenen óf je deed waar er in het dorp behoefte aan was. Dan zei een vader tegen een bevriend ondernemer dat zijn zoon een baan zocht, en zo werd dat dan geregeld. De zoon ging daar aan het werk en kreeg intern de kneepjes van het vak geleerd. Nu gaat het natuurlijk wel anders, maar het principe is niet veranderd. Wij werken nog steeds volgens het principe Laat maar zien dat je het wilt. En als je het graag wilt en gemotiveerd bent, dan zorgen wij dat je het leert. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een ervaren monteur een leerling monteur, meestal een BBL-leerling, meeneemt.

80% van de mensen die bij ons werken, werken niet meer in de functie waarin ze zijn aangenomen. En mensen werken hier gemiddeld langer dan tien jaar. We hebben mensen die binnen dit bedrijf zijn doorgegroeid van vmbo naar universitair niveau.

  • Hoe kun je hiermee andere ondernemers helpen?

Wij werken als ondernemers allemaal samen om mensen enthousiast te maken voor het werken in de techniek. Dat werkt hier veel beter dan het concurreren op personeel. Dus waar je op andere plekken nog wel ziet dat bedrijven de concurrentie met elkaar aangaan op het gebied van het werven van personeel, daar zoeken wij juist de verbinding. Dat betekent dus ook dat je naast je gewone werkzaamheden ook een deel van je tijd moet besteden aan het delen van kennis en ervaringen met collega ondernemers. Zo helpen we elkaar.

  • Hoe is de samenwerking met het Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?

Ik ben in maart 2020 benaderd om ambassadeur te worden. Ik was al actief in verschillende ondernemersverenigingen en vertelde daar over hoe wij mensen opleiden en over de filosofie van ons bedrijf. Ik ben door het Leerwerkloket benaderd omdat de filosofie die ik heb met mijn bedrijf heel goed past bij de filosofie van het Leerwerkloket. Ik kende mijn collega-ambassadeurs al omdat zij de combinatie van leren en werken ook actief promoten. Dit leek me een mooi kans om me aan het Leerwerkloket te verbinden.