Bart van Wijlen, directeur Aannemersbedrijf Van Wijlen

Afbeelding
Bart van Wijlen
  • Vertel eens kort iets over je bedrijf

Van Wijlen is een aannemersbedrijf in infra, milieu, sport en groen. Onze werkzaamheden zijn heel breed en gevarieerd. We leggen wegen en rioleringen aan; we doen grondsaneringen; we beheren en ontwikkelen buitensportaccommodaties en we zitten in het groenonderhoud voor verschillende waterschappen en Staatsbosbeheer.

  • Waarom is 'een leven lang ontwikkelen' zo belangrijk voor jouw bedrijf?

Wij willen ons bedrijf aantrekkelijk maken voor nieuwe werknemers. Ik heb zeventig mensen op de loonlijst staan en het wordt steeds moeilijker om gemotiveerde mensen te vinden. Net als veel andere bedrijven krijgen wij ook te maken met vergrijzing. Veel jonge mensen zien de charme niet van het buitenwerken. In de zomer is het warm, in de winter is het koud en in de herfst is het guur en regenachtig. Zodra ik iemand heb die hier wel de charme van inziet, dan wil ik diegene ook graag bij het bedrijf houden. Een van de manieren waarop ik dat probeer is door mensen de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen binnen het bedrijf.

  • Hoe breng je het in de praktijk?

In september zijn wij samen met het ROC en een collegabedrijf een MBO opleiding gestart waarin we nieuwe medewerkers breed gaan opleiden. We hebben een klas met twaalf leerlingen. Zij werken vier dagen per week en gaan één dag per week naar school. Op de schooldag beginnen zij om 08:00 uur met het theoriegedeelte. In de middag doen ze het praktijkgedeelte bij ons op het bedrijf.
Binnen ons bedrijf hebben we vier disciplines: infra, milieu, sport en groen. Bij een reguliere opleiding krijg je óf een opleiding in infra en milieu óf in sport óf in groen. In sport en groen is er in de winter minder werk en dan gaat de infra in principe nog wel normaal door. Daarom leiden wij onze mensen in de eerste twee jaar zo breed mogelijk op. Na die twee jaar zitten ze op niveau 2. Willen ze dan nog doorleren, dan volgt er in het derde jaar een specialisatie.

  • Hoe kun je hiermee andere ondernemers helpen?

Bij Van Wijnen werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan Wajongers. Veel collega ondernemers denken dat iemand met zo’n rugzakje alleen maar geld kost. Zo iemand werkt dan misschien wel minder efficiënt dan een reguliere medewerker, maar netto kost het me geen cent meer. Het salaris wordt gewoon aangevuld. Simplistisch gezegd: werkt iemand op 60%, dan wordt de overige 40% van het salaris aangevuld. En zo heb je dus tevreden medewerkers op moeilijk vervulbare posities zonder dat je er financieel bij inschiet.

  • Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?

Met Leerwerkloket ben ik in contact gekomen via de ondernemers kenniskring die zij organiseren. Dit jaar hebben we samen een taal en tablet cursus gefaciliteerd. De HR medewerker van Van Wijlen zit in de HR kenniskring van Leerwerkloket

  • Tot slot: wanneer schakel je Leerwerkloket in?

Binnenkort ga ik samen met het Leerwerkloket aan de slag om een aantal HR-vraagstukken op te pakken. Dit doen we in samenwerking met het Sociaal Innovatie Centrum.