Aanmelding voor Pilot Praktijkleren

Minimale voorwaarden

  • kandidaat heeft geen startkwalificatie
  • kandidaat kan geen regulier onderwijs op MBO-2 volgen
  • kandidaat weet in welke sector hij/zij interesse heeft
Let op: weet de kandidaat NIET in welke sector hij/zij interesse heeft, dan graag aanmelden voor Maak werk van jezelf.

Kandidaat heeft startkwalificatie
De kandidaat kan regulier onderwijs volgen op mbo-2 niveau.

Gegevens kandidaat

Is de kandidaat 16 jaar of ouder?

Gegevens aanmelder

Ik meld de kandidaat aan vanuit

Trajectinformatie

Kandidaat heeft deelgenomen aan Maak werk van jezelf
Kandidaat heeft interesse in / werkt in sector
Ik zet deze aanvullende instrumenten/modules in voor de kandidaat:

Werkplek

Om deel te kunnen nemen aan praktijkleren dient er voor de kandidaat een erkende werkplek te zijn waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. 

De kandidaat werkt bij een erkend leerbedrijf
Vul bij de volgende vraag "Niet van toepassing” in
Vul bij volgende vraag in of de werkplek (nog) niet ERKEND of BEKEND is
De kandidaat werkt NIET bij een erkend leerbedrijf (zie vorige vraag).

Disclaimer

Door invulling en verzending van dit formulier verklaar ik als professional dat ik de verantwoording draag voor het advies, de begeleiding, de monitoring van de voortgang en verdere processtappen voor deze kandidaat. De kandidaat heeft toestemming gegeven deze gegevens te delen in dit aanmeldformulier. Ik weet dat er geen recht op een maatwerkvoorziening (bijv. de lifecoach of aanvullende modules) bestaat als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende of reguliere voorziening die gezien haar aard en doel voor de kandidaat toereikend en passend is.
Het AVG protocol voor dit aanmeldformulier is gelijk aan dat van het Leerwerkloket.

Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  middenbrabant@leerwerkloket.nl