Aanmelding Maak werk van jezelf

Minimale voorwaarden

  • kandidaat heeft geen startkwalificatie
  • kandidaat kan geen regulier onderwijs op MBO-2 volgen
  • kandidaat weet NIET in welke sector hij/zij interesse heeft

Gegevens kandidaat

Gegevens aanmelder

Ik meld de kandidaat aan vanuit

Disclaimer

Door invulling en verzending van dit formulier verklaar ik als professional dat ik de verantwoording draag voor het advies, de begeleiding, de monitoring van de voortgang en verdere processtappen voor deze kandidaat. De kandidaat heeft toestemming gegeven deze gegevens te delen in dit aanmeldformulier. Ik weet dat er geen recht op een maatwerkvoorziening (bijv. de lifecoach of aanvullende modules) bestaat als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende of reguliere voorziening die gezien haar aard en doel voor de kandidaat toereikend en passend is.

Het AVG protocol voor dit aanmeldformulier is gelijk aan dat van het Leerwerkloket.

Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  middenbrabant@leerwerkloket.nl