Artikel

Wat doet Leerwerkloket voor ondernemers in Midden-Brabant?

Het is voor ondernemers belangrijk om de juiste mensen aan boord te halen, maar ook om hen aan boord te houden en mee te laten ontwikkelen met de organisatie. Personeel is immers het belangrijkste werkkapitaal!

Leerwerkloket Midden-Brabant adviseert ondernemers op mobiliteitsvraagstukken. We hebben het dan niet alleen over uitstroom, maar ook over zittend personeel. Wij geven de ondernemer inzicht en maken hem bewust van de eigen rol en invloed op een Leven Lang Ontwikkelen van de medewerkers. Onze ondernemersadviseurs gaan graag het gesprek aan hierover! Zij weten wat werkt!

Neem contact op met een van onze ondernemersadviseurs.
 

Afbeelding
MB regiogemeenten kaart groen