Praktijkleren

Het doel van de pilot Praktijkleren is om de overgang naar werk te versoepelen en de kans op blijvend werk te vergroten. De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. 

Afbeelding
Drie mensen aan het werk in de techniek