Artikel

Personeelsbarometer

Afbeelding
personeelsbarometer

De Personeelsbarometer meet de risicofactoren over:

  • het personeelsbestand,
  • de mobiliteit,
  • de ontwikkeling van de orderportefeuille,
  • de vervangingsvraag en
  • de uitbreidingsvraag binnen uw bedrijf.

Meteen nadat je de vragen hebt beantwoord, krijgt je inzicht in welke gebieden risicovol zijn. Zo weet je direct waar actie nodig is. De gegevens die je beschikbaar stelt, worden goed beveiligd bewaard en zijn niet herleidbaar naar jouw bedrijf.

Nadat de Personeelsbarometer is ingevuld, verschijnt er een dashboard.
Dit dashboard geeft aan of jouw bedrijf in het groene, oranje of rode gebied valt. Groen betekent dat de zaken goed op orde zijn. Mogelijk zijn er wel enkele verbeterpunten. Bij oranje zit je in de gevarenzone en wordt geadviseerd om actie te ondernemen. Een rode score geeft aan dat dringend actie noodzakelijk is Er wordt feedback gegeven over de verschillende onderwerpen, gekoppeld aan tips en verbetersuggesties. Je kunt dus meteen met de verbeterpunten aan de slag.

Via Leerwerkloket Midden-Brabant is een code aan te vragen waarmee je de Personeelsbarometer kunt invullen. Een van de ondernemersadviseurs neemt daarna contact met je op om samen te kijken waar actie nodig is.

Liever eerst contact met een van de ondernemersadviseurs? Naar het contactformulier.

Code Personeelsbarometer aanvragen