Artikel

Guido Aerts, programmamanager

Mijn naam is Guido Aerts en als manager mag ik samen met de collega's van het leerwerkloket en de vele betrokken stakeholders betekenis geven aan de regionale ambities op het gebied van een leven lang leren.

Uit eigen ervaring weet ik dat loopbanen soms via kronkelige, onvoorspelbare, wegen kunnen verlopen. Formele en informele leeractiviteiten zijn nodig om daar in mee te kunnen bewegen en soms zelfs om ze mogelijk te maken. Vaak is het spannend maar minstens net zo vaak is het ook gewoon leuk.

Mijn belangrijkste drijfveer is dan ook om een vergelijkbare ervaring voor iedereen, die een beroep op het Leerwerkloket doet, mogelijk te maken. Dit wil ik doen door mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. Successen die we hopelijk realiseren gaan we samen vieren. Daarbij laten we zien hoe deze successen te verbinden zijn aan de ambities die we eerder hebben geformuleerd. Dat zal ons op zijn beurt weer helpen om “koersvast” onze weg te vinden in de voortdurend veranderende omgeving waarin we opereren.